ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Szolgáltató
Az online áruházat a Hifi Station Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató"). A Szolgáltató cégneve: Hifi Station Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A Szolgáltató rövidített neve: Hifi Station Kft.
A Szolgáltató székhelye: 1173 Budapest, Csomafalva utca 2. Fszt. 38/A üzlet
A Szolgáltató Üzlete:
1173 Budapest, Csomafalva utca 2. A/61 üzlet Tel: +36 20 9897969
Cégjegyzék szám: 01-09-875386
Adószám: 13828222-2-42


A szolgáltatás igénybevétele
A megrendelések leadása az internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Vevõk részére. A termék(ek) kosárba tételét követõen átvételi és fizetési mód választandó. A megrendeléshez személyes, számlázási és postázási adatok kitöltése kötelezõ. A „megrendelem” gomb megnyomásával a Vevõ rendelését rögzítjük, melyre a megrendeléstõl számított 24-72 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevõ adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg, kérjük vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot (+36 209 89 79 69). A visszaigazolásban megtalálható a rendelési kód, amelyre hivatkozni lehet az ügyintézésnél. Minden esetben kollegánk a megrendelés beérkezése után a megadott elérhetõségen megkeresi Önt a rendelés véglegesítésével és a szállítással kapcsolatban. Az oldalon az árak forintban értendõk, a 27% ÁFA-t tartalmazzák. Az általunk forgalmazott termékek saját importból, vagy a gyártók Magyarországi képviseletérõl származnak. Minden termék hivatalos Magyarországi jótállással van ellátva.


A Szolgáltató minden tõle telhetõt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidõn belül leszállítsa. Nagy raktárkészlet áll a rendelkezésre, így a termékek akár 1 munkanapon belül elérhetõek, vagy szállításra kerülnek. Amennyiben hosszabb a szállítási határidõ, úgy abban az esetben telefonon vagy e-mailben értesítjük a szállítás várható idõpontjáról. Ha nem megfelelõ a szállítási idõpont a megrendelõ módosíthatja a megrendelését. Ha a megrendelt termék vételárát már elutalta, de eláll a vásárlástól, úgy az elõre kifizetett ellenértéket a szolgáltató visszautalja, a tájékoztatást követõen legkésõbb 8 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vevõt semmilyen többletköltség nem terheli.

Bankkártyás fizetés:

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával.
Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az
Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba
okát.


Szállítási információk:
Házhozszállítással történõ rendelés esetén, kérjük átvételkor ellenõrizze tételesen a termék(ek) sértetlenségét, a csomagban foglalt egyéb kiegészítõket, a számlán szereplõ adatok helyességét. Amennyiben eltérést észlel, lehetõsége van a csomagot visszaküldeni üzletünkbe. Amennyiben a csomagolás sérült, úgy a szállító jelenlétében nyissa fel a dobozt. Ha a termék sérült, akkor a szállítóval készítsen jegyzõkönyvet, ha van lehetõsége készítsen képet, vagy tagadja meg a termék átvételét. Kérjük, az észrevételrõl tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a felmerült hibát mielõbb korrigálhassuk.

A vásárlástól való elállás
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtõl (termék átvételétõl) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmõ nyilatkozat útján, illetõleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A nyilatkozat letölthetõ itt.

A Vevõ elállási jogát a szerzõdés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti idõszakban is gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) idõpontja átvevõponti átvétel esetében a rendelés átvételének idõpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történõ átvétel idõpontja. Ezek átvevõponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató raktárába (Hifi Station Kft. 1173 Budapest, Csomafalva utca 2. Fszt 61/A üzlet), és haladéktalanul, de legkésõbb a termék(ek) visszaérkezésétõl számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstõl való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetõleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétõl számított 14 napon belül visszaküldte: a kettõ közül a korábbi idõpontot vesszük figyelembe.

A visszatérítés során készpénzben vagy átutalással a vevõ bankszámlaszámára tudunk teljesíteni. Más fizetési módot nem tudunk alkalmazni.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetõségünk.

A Vevõ elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan, nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a vásárló személyére szabtak (pl. a vevõ igénye alapján legyártott mélynyomó láda…stb); romlandó vagy minõségét rövid ideig megõrzõ termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követõen elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követõen a vásárló a csomagolást felbontotta; hírlap, folyóirat és idõszaki lap tekintetében (az elõfizetéses szerzõdések kivételével) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejûleg nyilatkozott annak tudomásul vételérõl, hogy a teljesítés megkezdését követõen elveszíti elállási / felmondási jogát. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerû használatából fakadó károk megtérítését.

Ha a Vevõ web áruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szerzõdés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követõen, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követõen felmondási jogát elveszíti.

Szavatosság és jótállás
A megrendelt termékek hibája esetén a Vevõ a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevõ kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevõ a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzõdéstõl, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fûzõdõ érdeke megszûnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevõ kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevõ a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevõ köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésõbb a hiba felfedezésétõl számított 2 hónapon belül közölni. A szerzõdés teljesítésétõl számított 2 éves elévülési határidõn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstõl számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstõl számított 6 hónap leteltét követõen azonban már a Vevõ köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés idõpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Vevõ a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevõ kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevõnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthetõ. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendõ egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetõ.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtõl számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minõsül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevõ a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtõl számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerû használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetõleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevõt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthetõ jogosultságaitól függetlenül megilletik.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenõ adatok (termékek ára, elérhetõsége, leírása, stb.) a lehetõ legpontosabbak legyenek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzõit. Az esetlegesen elõforduló hibákért a Szolgáltató felelõsségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a Vevõ a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Vevõ részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkezõ esetben a Vevõnek az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Vevõ teljes körû szavatosságot vállal az elõzõ bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén a Vevõ által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebbõl a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetõleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevõ köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevõvel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.


Fogyasztóvédelem

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendezõdik, az alábbi jogérvényesítési lehetõségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

  • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhetõ. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követõen a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóságok listája és elérhetõségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetõk el.

  • Békéltetõ testület. A termékek minõségével, biztonságosságával és a termékfelelõsségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerzõdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltetõ testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett mûködõ békéltetõ testülethez. Békéltetõ Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minõsül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltetõ Testület elérhetõségei:​

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: [email protected]
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

 

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhetõ békéltetõ testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltetõ testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttmûködésnek minõsül a válaszirat küldése is. 

​Online adásvételi szerzõdéssel összefüggõ határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következõ linken elérhetõ online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhetõ online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltetõ Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerûen tudják érvényesíteni jogaikat

Magyarországon a Budapesti Békéltetõ Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerzõdésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedõ közötti jogvitákban.

  • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elõtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.
Egyéb rendelkezések

A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukeresõ (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történõ vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukeresõ részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelõ írásbeli szerzõdés és adatvédelmi feltételek mellett.

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelõ adatai megadásával ehhez elõzetesen, egyértelmûen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenõrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetõleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetõleg helytállóak.

A felhasználó feliratkozhat a honlapon a hírlevelére. A feliratkozással a felhasználó elfogadja a a Hifi Station Kft. adatkezelési szabályzatát, Az adatait a Szolgáltató adatkezelési céllal semmilyen cégnek nem adja át. A felhasználónak lehetõsége van a hirlevelekben a szolgáltatás megszüntetésének és az adatainak törlésére. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követõen a felhasználó részére több hírlevelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A Szolgáltató magára nézve kötelezõnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén mûködõ ügyfélszolgálat munkatársaihoz az [email protected] címen, illetve a +36 209 89 79 69-ös telefonszámon (munkanapokon 08:00 és 16:30 óra között).

Fogyasztói panaszügyintézése írásban, ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az [email protected] címen, valamint a +36 1 4600 535-ös telefonszámon.

A Szolgáltatóval szemben felmerülõ vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerû, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltetõ testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltetõ testület: Budapesti Békéltetõ Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Hatályos: 2021. Szeptember 7-től visszavonásig és/vagy módosításáig.